Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polija)

Locekle

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājēja

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

139

Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (debates)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (debates)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Garantijas jauniešiem izpilde (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par jauniešu bezdarba novēršanu — iespējamie risinājumi

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu prasmju un darba vietu programmu

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS principa „vienāds atalgojums vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai līdzvērtīgu darbu” piemērošana

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

ATZINUMS par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Rezolūcijas priekšlikumi

29

Rezolūcijas priekšlikums par jauniešu bezdarbu

10-06-2013 B7-0270/2013

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par cilvēktiesību aktīvistu aizturēšanu Zimbabvē

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par cilvēktiesību stāvokli Bahreinā

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par autoavārijas apstākļu izmeklēšanu, kurā gāja bojā Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 119 - 14-04-2014

Rakstiska deklarācija par 30. maija noteikšanu par Eiropas Audžuģimeņu dienu

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Zaudējis spēku

Detalizēti

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Sākuma datums : 24-02-2010
Zaudē spēku : 17-06-2010
Parakstītāju skaits : 125 - 17-06-2010

Parlamentārie jautājumi

46

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Komisija

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Komisija

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komisija

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Komisija

Kriminālatbildības atcelšana goda un cieņas aizskaršanas gadījumos

18-06-2013 O-000070/2013 Komisija

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Komisija

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Komisija

Informācija par pasākumiem jauniešu bezdarba problēmas risināšanai

17-12-2012 E-011514/2012 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija