Jarosław KALINOWSKI : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Irāku

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

all-activities 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par mazākumtautību tiesību ievērošanu Lietuvā  
- P7_DCL(2010)0008 - Zaudējis spēku  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Sākuma datums : 08-02-2010
Zaudē spēku : 20-05-2010
Parakstītāju skaits : 84 - 20-05-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti