Peter JAHR : Sākums 

Loceklis 

Reģionālās attīstības komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Aizstājējs 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti