Monika HOHLMEIER : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Budžeta komiteja 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Īpašā komiteja terorisma jautājumos 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Budžeta kontroles komiteja 
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa EN  
- BUDG_AD(2018)626953 -  
-
BUDG 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti