Monika HOHLMEIER : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Budžeta komiteja 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Budžeta kontroles komiteja 
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti