Monika HOHLMEIER : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Budžeta kontroles komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Budžeta komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Kontakti