Marek Józef GRÓBARCZYK

Uzstāšanās plenārsēdēs

13

2015. gada 15. jūlijā pieņemtais lēmums par enerģētikas vasaras paketi (debates)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (debates)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz enerģētikas savienības stratēģisko satvaru (debates)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Latvijas prezidentūras darba programma (debates)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Latvijas prezidentūras darba programma (debates) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

1

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par jaunu ES meža stratēģiju — mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

11

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Nadjas Savčenko lietu

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā

04-03-2015 B8-0219/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Rezolūcijas priekšlikums par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu

04-02-2015 B8-0130/2015

Rezolūcijas priekšlikums par tērauda nozari Eiropas Savienībā

10-12-2014 B8-0354/2014

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par cilvēktiesībām Uzbekistānā

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiski jautājumi

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komisija

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komisija

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komisija

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komisija

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Padome

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komisija

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komisija

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komisija