Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Sākums 

Locekle 

Transporta un tūrisma komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Aizstājēja 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Kontakti