Paul NUTTALL : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Loceklis
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 08-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Apvienotā Karaliste)
 • 09-12-2018 / 14-02-2019 : Independent (Apvienotā Karaliste)
 • 15-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 30-08-2017 / 06-11-2017 : Attīstības komiteja
 • 22-01-2018 / 12-06-2018 : Budžeta komiteja
 • 22-01-2018 / 01-07-2019 : Budžeta kontroles komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija