Kerstin WESTPHAL : Sākums 

Locekle 

Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti