Zoltán BALCZÓ : Sākums 

Loceklis 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Kontakti