Roberto GUALTIERI : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Itālija)

Priekšsēdētājs 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Biedrs 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Juridiskā komiteja
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par saistībām