Roberto GUALTIERI : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Loceklis 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku 

Aizstājējs 

Juridiskā komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti