Paulo RANGEL : Sākums 

Loceklis 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti