David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1960. gada 28. maijs, Bombay (India)

Uzstāšanās plenārsēdēs

31

Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Sēdes atsākšana

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(7)

Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (debates)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (debates) (2)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Stāvoklis Irānā (debates)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (debates)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(12)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

9

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import of cultural goods

IMCO INTA
09-10-2018 A8-0308/2018

ZIŅOJUMS Ieteikums Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi

INTA
23-10-2017 A8-0312/2017

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

9

ATZINUMS par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

ATZINUMS par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

ATZINUMS on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

12

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par masu kapiem Irākā

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rezolūcijas priekšlikums par ISIS/Da’esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu

27-04-2015 B8-0389/2015

Rakstiski jautājumi

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Komisija

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Komisija

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Komisija

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Komisija

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Komisija

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Komisija

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Komisija

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Komisija

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Komisija

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Komisija

Mutiski jautājumi

1

Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles