Kay SWINBURNE : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Locekle 

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti