Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Locekle
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1967. gada 8. jūnijs, Aberystwyth

Uzstāšanās plenārsēdēs

142

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

MVU atbalsta faktora pārskatīšana (debates)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.7)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

16

ZIŅOJUMS par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

ATZINUMS par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

ATZINUMS par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

8

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

ATZINUMS par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību — 2014. gada pārskats

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

ATZINUMS par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

2

Rakstiski jautājumi

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komisija

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komisija

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komisija

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komisija

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komisija

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komisija

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komisija

Mutiski jautājumi

4

Vācijas likums par minimālo algu

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

ES ekonomiskā diplomātija

02-05-2016 O-000075/2016 Komisija

MVU atbalsta faktora pārskatīšana

06-04-2016 O-000066/2016 Komisija

Finansējuma pieejamība MVU

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels