Birgit SIPPEL : Sākums 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 

Aizstājēja 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti