Liem HOANG NGOC : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francija)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 52.a pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par korporatīvās vadības satvaru Eiropas uzņēmumiem  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 131. pants, 131.a pants, II pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 131. pants, 131.a pants, II pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija