Liem HOANG NGOC
 • Liem
  HOANG NGOC
 • Francija
 • Dzimšanas gads: 1964. gada 11. decembris, Saïgon

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Francija)

Loceklis

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

46

Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (debates)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Rīcības programma nodokļu nozarei (debates)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Eiropas statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (balsošana)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Eiropas statistika (debates)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Eiropas statistika (debates) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (debates)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

8

ZIŅOJUMS par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

4

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

ATZINUMS par korporatīvās vadības satvaru Eiropas uzņēmumiem

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

ATZINUMS par Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentārie jautājumi

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisija

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komisija

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komisija

Padomes oficiālā nostāja attiecībā uz romu izraidīšanu no Francijas

03-02-2011 O-000030/2011 Padome

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija