Sylvie GUILLAUME : Sākums 

Locekle 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti