• Julie   GIRLING  

Julie GIRLING : Rezolūcijas priekšlikumi - 8. sasaukums 

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par atbalstu no talidomīda lietošanas cietušajiem  
- B8-1341/2016  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci Marrākešā, Marokā (COP 22)  
- B8-1043/2016