Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Prezidija loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1969. gada 15. novembris, Sutton Coldfield

Uzstāšanās plenārsēdēs

159

Ekodizaina direktīvas īstenošana (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (balsošana)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (debates)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Piemiņas brīdis

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Komiteju un delegāciju sastāvs

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (debates)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

21

ZIŅOJUMS par FinTech: tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

8

ATZINUMS par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

ATZINUMS par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

ATZINUMS par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

12

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

01-06-2016 B8-0724/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Jemenā

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Jemenā

06-07-2015 B8-0686/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

06-03-2015 B8-0238/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Rezolūcijas priekšlikums par Interneta pārvaldības foruma pilnvaru pagarināšanu

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par ES austrumu reģionu stratēģiskā transporta ceļa Via Carpathia būvniecību

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par Karpatu reģionu ES

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Sākuma datums : 14-12-2015
Zaudē spēku : 14-03-2016
Parakstītāju skaits : 47 - 15-03-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta intensīvāku izmantošanu Venecuēlā

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Sākuma datums : 26-10-2015
Zaudē spēku : 26-01-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 27-01-2016

Rakstiski jautājumi

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisija

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisija

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisija

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisija

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisija

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisija

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisija

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisija

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisija

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisija

Mutiski jautājumi

2

Situācija tērauda nozarē

05-11-2015 O-000139/2015 Komisija

Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

3

 

Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

"Erasmus+" īstenošana (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels