Nuno MELO : Sākums 

Loceklis 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku 
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Zivsaimniecības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti