Evelyn REGNER : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Kontakti