Chrysoula PALIADELI

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grieķija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Lūgumrakstu komiteja
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Lūgumrakstu komiteja

Locekle

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājēja

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

21

Programma „Erasmus visiem” (debates)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

Programma „Radošā Eiropa” (debates)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(16)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā (debates)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(4)

Vai ERASMUS programmas pastāvēšana ir apdraudēta? (debates)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(12)

Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošana (debates)

02-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-02(5)

Eiropas mantojuma zīme (debates)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

Eiropas mantojuma zīme (debates) (2)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

 Eiropas mantojuma zīme (debates)

16-12-2010 P7_CRE(2010)12-16(2)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

4

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

6

ZIŅOJUMS par Eiropas apdraudētajām valodām un lingvistisko daudzveidību Eiropas Savienībā

CULT
26-06-2013 A7-0239/2013

ZIŅOJUMS par ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilaksi

FEMM
18-10-2012 A7-0340/2012

ZIŅOJUMS par pirmspensijas vecuma sieviešu stāvokli

FEMM
26-07-2011 A7-0291/2011

ZIŅOJUMS par sieviešu lomu novecojošā sabiedrībā

FEMM
27-07-2010 A7-0237/2010

ZIŅOJUMS par mazākumtautību sieviešu sociālo integrāciju

FEMM
30-06-2010 A7-0221/2010

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību Aktīvas dzīves un interaktīvas automatizētas dzīvesvides pētniecības un izstrādes programmā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis

FEMM
18-12-2013 FEMM_AD(2013)522834

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Parlamenta nostāju attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu — visas iedaļas

CULT
05-10-2011 CULT_AD(2011)467204

ATZINUMS par cilvēku ar invaliditāti mobilitāti un integrāciju un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)

PETI
25-05-2011 PETI_AD(2011)462744

Rezolūcijas priekšlikumi

1

Rezolūcijas priekšlikums par mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā

14-09-2009 B7-0044/2009

Parlamentārie jautājumi

25

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisija

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010779/2013 Komisija

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010778/2013 Padome

  European Commission involvement in closure of Greek National Radio and Television Foundation

12-06-2013 E-006826/2013 Komisija

  Euronews in Greek

25-04-2013 E-004627/2013 Komisija

  Automatic suspension of civil servants

03-04-2013 P-003751/2013 Komisija

  Horizon 2020 - Social sciences and humanities

12-07-2012 E-006952/2012 Komisija

  U-Multirank tool

20-04-2012 E-004120/2012 Komisija

  U-Multirank (multi-dimensional global university ranking)

11-04-2012 E-003668/2012 Komisija

  Horizon 2020 - Cultural heritage

29-02-2012 E-002343/2012 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)