Derk Jan EPPINK : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Loceklis 

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Budžeta komiteja 
Budžeta kontroles komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Derk Jan EPPINK  
Derk Jan EPPINK 

Vietnē “EP Newshub”

Kontakti