• Sylvie   GOULARD  

Sylvie GOULARD : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu  
- AFCO_AD(2017)592152 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013  
- ECON_AD(2016)585572 -  
-
ECON 
ATZINUMS par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par eurozonas budžeta kapacitāti  
- AFCO_AD(2016)580732 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu  
- AFCO_AD(2015)567765 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par 30. un 31. gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads)  
- AFCO_AD(2015)552097 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Regulu (ES) Nr. 1316/2013  
- AFCO_AD(2015)551793 -  
-
AFCO