Kristiina OJULAND
 • Kristiina
  OJULAND
 • Igaunija
 • Dzimšanas gads: 1966. gada 17. decembris, Kohtla-Järve

Politiskās grupas

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Locekle
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Prezidija locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Igaunija)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Igaunija)

Locekle

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ārlietu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ārlietu komiteja

Aizstājēja

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

217

Balsošanas laiks

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Krievija — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (debates)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Lietuvas prezidentūras darbības pārskats (debates)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Orgānu izņemšana Ķīnā (debates)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Eiropas kaimiņattiecību instruments (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonomās tirdzniecības preferences Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām un par Padomes Pamatlēmuma 2005/222/TI atcelšanu

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Rezolūcijas priekšlikumi

297

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Pakistānu — nesenie vajāšanas gadījumi

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par izglītību un reliģisko diskrimināciju Pakistānā

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Zaudējis spēku

Detalizēti

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Sākuma datums : 17-04-2012
Zaudē spēku : 17-07-2012
Parakstītāju skaits : 56 - 05-07-2012

Rakstiska deklarācija par Ašrafas nometni

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Pieņemts

Detalizēti

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Sākuma datums : 06-10-2010
Zaudē spēku : 20-01-2011
Pieņemts (datums) : 25-11-2010
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2010)0452
Parakstītāju skaits : 401 - 25-11-2010

Parlamentārie jautājumi

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komisija

Tiesiskums un cilvēktiesības Krievijā

02-10-2013 O-000102/2013 Komisija

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komisija

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komisija

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komisija

ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma

15-02-2012 O-000037/2012 Komisija

ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma

15-02-2012 O-000036/2012 Padome

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma