Michel DANTIN : Sākums 

Loceklis 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Kontakti