Eva MAYDELL : Sākums 

Locekle 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušās summas atkārtota atvēlēšana (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti