Eiropas Parlamentā akreditētie palīgi

Palīgi

Deputāti

DACEVIC Jaroslav
Tomaševski Valdemar
DE VRIES Kirsten
in 't Veld Sophia
DEGABRIELE Paul
Casa David
DEGE Ilka
Häusling Martin
DEJEAN Arianna
Matera Barbara
DEN BOEF Leonard
Belder Bas
DENES Laszlo
Tőkés László
DEZMERI Stefan-Ioan
Winkler Iuliu
DI BERNARDO Pietro
Caputo Nicola
DI MURO Gaetano
Toia Patrizia
DI NARDO Annalisa
Paolucci Massimo
DI RAUSO Ilaria
Caputo Nicola
DIEHL Dorothee
Gahler Michael
DIEKMANN-LANGE Felix
McAllister David
DIEPENBROEK Dick Jan
Belder Bas
Dikciuviene Asta
Saudargas Algirdas
DOBRE Eduard Marian
Preda Cristian Dan
DOENNINGHAUS Juergen
Gräßle Ingeborg
DONESCU Constanta Nina
Creţu Corina
DONICI Iulian
Boştinaru Victor
DROBOTS Vitalijs
Ždanoka Tatjana
DUDZINSKI Krzysztof
Piotrowski Mirosław
DUFFY Lisa Ann
O'Flynn Patrick
DUMITRU Angela-Ramona
Boştinaru Victor
DURAND DE GEVIGNEY Nadia
Juvin Philippe
DUTA Andreea Elena
Stolojan Theodor Dumitru
DUTKIEWICZ Katarzyna
Piecha Bolesław Grzegorz
DWORNIK Lukasz
Piecha Bolesław Grzegorz
DZIUBA Edyta
Wojciechowski Janusz

Reģistrēts palīgs savus darba pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu tiešā veidā ir noslēdzis līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietājais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm un ir pieņemts darbā, Parlamenta deputātam ar viņu noslēdzot darba līgumu saskaņā ar privāttiesībām, un šim līgumam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.