Eiropas Parlamentā akreditētie palīgi

Palīgi

Deputāti

VAID Camilla
Farage Nigel
VAITIEKIENE Jolanta
Ropė Bronis
VALENTE Manuel Lopes
Viegas Miguel
VALENTINI PUCCITELLI Paolo
Salini Massimiliano
VALINOVA Jitka
Zahradil Jan
VALIUNAS Petras
Ropė Bronis
VAN APEREN Anne
De Backer Philippe
VAN DE FLIERT Maarten Jan
van Dalen Peter
VAN DEN OORD Erik
van Nistelrooij Lambert
VAN DER BIJ Hedwich
Tang Paul
VAN DER MAAS Frank
Belder Bas
VAN DIJK Wim
van Nistelrooij Lambert
VAN DOORN Elise
Belder Bas
VAN RAUSSENDORF Hanno
De Masi Fabio
Van Velde Hugo
de Graaff Marcel
VAN VLIMMEREN Leonne
in 't Veld Sophia
VANDEBURIE Julien
Lamberts Philippe
VANIN Francesco
Zullo Marco
VARELA MENENDEZ Nuria
Gutiérrez Prieto Sergio
VARGA Amarilla
Meszerics Tamás
VARRICA Adriano
Corrao Ignazio
VARZARU Marian-Tudor
Frunzulică Doru-Claudian
VASCONCELOS Diogo Emanuel
Zuber Inês Cristina
VASILAKIS Nikolaos
Papadakis Konstantinos
VASILE Mirela
Negrescu Victor
VASILEIOU Anastasios
Androulakis Nikos
VASILEV Dragomir
Dzhambazki Angel
VASKYS Sarunas
Blinkevičiūtė Vilija
VASSALLO Emmanuel
Mizzi Marlene
VAUGIRARD Raphael
Manscour Louis-Joseph
VAZQUEZ PENAS Angela
González Peñas Tania
VELA Andra
Bușoi Cristian-Silviu
VELLA FONDE Marisa
Metsola Roberta
VELLA-DEBONO Francesca
Metsola Roberta
VENSLAUSKAS Arturas
Guoga Antanas
VENTURA Pasquale
Caputo Nicola
VERGES MORENO Oscar
Urtasun Ernest
VERGOPOULOU Marianna
Androulakis Nikos
VERRAZZI Magda
Cirio Alberto
VESANDER Katja
Sarvamaa Petri
VGACESLAN Saramet
Pavel Emilian
VIALLET Loup
Bilde Dominique
VIDESCU Cristian-Ioan
Negrescu Victor
VIEIRA DA CUNHA Jose Antonio
Marinho e Pinto António
VILAIN Eric
Philippot Florian
VILI Rosanda
Jakovčić Ivan
VILLA Andrea
Buonanno Gianluca
VILLAMARIN MARTINEZ Viviana Cristina
Sánchez Caldentey Lola
VILLANO Domenico
Cesa Lorenzo
VILNITE Kaiva
Grigule Iveta
VILUMSONE Vizma
Kalniete Sandra
VILVOYE Patricia
Arimont Pascal
VINICKI Valentina
Šuica Dubravka
VINICKIENE Vitale
Paksas Rolandas
VISNIC Majda
Šuica Dubravka
VITKUS Einaras
Mazuronis Valentinas
VITOLA Liva
Kariņš Krišjānis
VOGEL Benedicte
Martin Edouard
Vogel Wolf-Dieter
Lochbihler Barbara
VOICU Denisa-Gabriela
Ungureanu Traian
VOICU Laurentiu
Negrescu Victor
VOLOUDAKIS Dhmhirios
Kefalogiannis Manolis
VON BODISCO Florence
Buchner Klaus
VON DER MALSBURG Marlies
Bullmann Udo
VON ESSEN Garlich
Quisthoudt-Rowohl Godelieve

Reģistrēts palīgs savus darba pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu tiešā veidā ir noslēdzis līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietājais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm un ir pieņemts darbā, Parlamenta deputātam ar viņu noslēdzot darba līgumu saskaņā ar privāttiesībām, un šim līgumam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.