Eiropas Parlamentā akreditētie palīgi

Palīgi

Deputāti

VAID Camilla
Farage Nigel
VALENTE Manuel Lopes
Viegas Miguel
VALINOVA Jitka
Zahradil Jan
VAN DE FLIERT Maarten Jan
van Dalen Peter
VAN DER BURGT Steyn
de Lange Esther
VAN DER MAAS Frank
Belder Bas
VAN DOORN Elise
Belder Bas
VAN DORST Wendy
Van Brempt Kathleen
VAN PIJKEREN An
van Nistelrooij Lambert
VASCONCELOS Diogo Emanuel
Zuber Inês Cristina
VASILAKIS Nikolaos
Papadakis Konstantinos
VASILEV Dragomir
Dzhambazki Angel
VASKYS Sarunas
Blinkevičiūtė Vilija
VELLA Francesca
Metsola Roberta
VESANDER Katja
Sarvamaa Petri
VIEIRA DA CUNHA Jose Antonio
Marinho e Pinto António
VILAIN Eric
Philippot Florian
VINICKI Valentina
Stier Davor Ivo
VLAHIOTI Aggeliki
Papadimoulis Dimitrios
Vogel Wolf-Dieter
Lochbihler Barbara
VOICU Denisa-Gabriela
Ungureanu Traian
VON BODISCO Florence
Buchner Klaus
VON DER MALSBURG Marlies
Bullmann Udo

Reģistrēts palīgs savus darba pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu tiešā veidā ir noslēdzis līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietājais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm un ir pieņemts darbā, Parlamenta deputātam ar viņu noslēdzot darba līgumu saskaņā ar privāttiesībām, un šim līgumam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.