Eiropas Parlamentā akreditētie palīgi

Palīgi

Deputāti

VAID Camilla
Farage Nigel
VALENTE Manuel Lopes
Viegas Miguel
VALINOVA Jitka
Zahradil Jan
VALIUNAS Petras
Ropė Bronis
VAN APEREN Anne
De Backer Philippe
VAN DE FLIERT Maarten Jan
van Dalen Peter
VAN DER MAAS Frank
Belder Bas
VAN DOORN Elise
Belder Bas
VAN DORST Wendy
Van Brempt Kathleen
VAN PIJKEREN An
van Nistelrooij Lambert
VAN RAUSSENDORF Hanno
De Masi Fabio
VANDEBURIE Julien
Lamberts Philippe
VANIN Francesco
Zullo Marco
VARGA Rozalia Dana
Nicolai Norica
VARRICA Adriano
Corrao Ignazio
VARZARU Marian-Tudor
Frunzulică Doru-Claudian
VASCONCELOS Diogo Emanuel
Zuber Inês Cristina
VASILAKIS Nikolaos
Papadakis Konstantinos
VASILE Mirela
Negrescu Victor
VASILEIOU Anastasios
Androulakis Nikos
VASILEV Dragomir
Dzhambazki Angel
VASKYS Sarunas
Blinkevičiūtė Vilija
VAUGIRARD Raphael
Manscour Louis-Joseph
VELA Andra
Buşoi Cristian-Silviu
VELLA-DEBONO Francesca
Metsola Roberta
VENSLAUSKAS Arturas
Guoga Antanas
VERRAZZI Magda
Cirio Alberto
VESANDER Katja
Sarvamaa Petri
VIEIRA DA CUNHA Jose Antonio
Marinho e Pinto António
VILAIN Eric
Philippot Florian
VILLAMARIN MARTINEZ Viviana Cristina
Sánchez Caldentey Lola
VINICKIENE Vitale
Paksas Rolandas
VLAHIOTI Aggeliki
Papadimoulis Dimitrios
Vogel Wolf-Dieter
Lochbihler Barbara
VOICU Denisa-Gabriela
Ungureanu Traian
VON BODISCO Florence
Buchner Klaus
VON DER MALSBURG Marlies
Bullmann Udo
VRESK Petra
Petir Marijana

Reģistrēts palīgs savus darba pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu tiešā veidā ir noslēdzis līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietājais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm un ir pieņemts darbā, Parlamenta deputātam ar viņu noslēdzot darba līgumu saskaņā ar privāttiesībām, un šim līgumam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.