Eiropas Parlamentā akreditētie palīgi

Palīgi

Deputāti

VACKO Filip
Sulík Richard
VAID Camilla
Farage Nigel
VAITIEKIENE Jolanta
Ropė Bronis
VALENTE Manuel Lopes
Viegas Miguel
VALINOVA Jitka
Zahradil Jan
VALIUNAS Petras
Ropė Bronis
VALLELY Ruairi
Anderson Martina
VAN APEREN Anne
De Backer Philippe
VAN DE FLIERT Maarten Jan
van Dalen Peter
VAN DEN OORD Erik
van Nistelrooij Lambert
VAN DER BIJ Hedwich
Tang Paul
VAN DER MAAS Frank
Belder Bas
VAN DIJK Wim
van Nistelrooij Lambert
VAN DOORN Elise
Belder Bas
VAN VELDE HUGO
de Graaff Marcel
VAN VLIMMEREN Leonne
in 't Veld Sophia
Van't Hooft Natascha
Tang Paul
VANDEBURIE Julien
Lamberts Philippe
VANIN Francesco
Zullo Marco
VARESKIC Ivana
Šuica Dubravka
VARGA Amarilla
Meszerics Tamás
VARRICA Adriano
Corrao Ignazio
VARZARU Marian-Tudor
Frunzulică Doru-Claudian
VASCONCELOS Diogo Emanuel
Zuber Inês Cristina
VASILAKIS Nikolaos
Papadakis Konstantinos
VASILE NICOLETA
Frunzulică Doru-Claudian
VASILEV Dragomir
Dzhambazki Angel
VASILEVA Niya
Radev Emil
VASKYS Sarunas
Blinkevičiūtė Vilija
VASSALLO Emmanuel
Mizzi Marlene
VAUGIRARD Raphael
Manscour Louis-Joseph
VEDERNJAK MARKO
Maletić Ivana
VEIT Walter
Trebesius Ulrike
VELA Andra
Buşoi Cristian-Silviu
VELEZ NUNEZ SHEILA
Sebastià Jordi
VELLA FONDE Marisa
Metsola Roberta
VELLA-DEBONO Francesca
Metsola Roberta
VENTURA Pasquale
Caputo Nicola
VERAZZI Magda
Cirio Alberto
VERMEULEN Mathias
Schaake Marietje
VESANDER Katja
Sarvamaa Petri
VIALLET Loup
Bilde Dominique
VILAIN Eric
Philippot Florian
VILLA Andrea
Buonanno Gianluca
VILLAMARIN MARTINEZ Viviana Cristina
Sánchez Caldentey Lola
VILNITE Kaiva
Grigule Iveta
VILUMSONE Vizma
Kalniete Sandra
VILVOYE Patricia
Arimont Pascal
VINICKIENE Vitale
Paksas Rolandas
VITKUS Einaras
Mazuronis Valentinas
VITOLA Liva
Kariņš Krišjānis
VOGEL Benedicte
Martin Edouard
Vogel Bernd
Kölmel Bernd
VOGEL WOLF-DIETER
Lochbihler Barbara
VOGT Sebastian
Dance Seb
VOICU Denisa-Gabriela
Ungureanu Traian
VOLOUDAKIS Dimitrios
Kefalogiannis Manolis
VOLPE Francesco
Ferrara Laura
VON BODISCO Florence
Buchner Klaus
VON DER MALSBURG Marlies
Bullmann Udo
VON ESSEN Garlich
Quisthoudt-Rowohl Godelieve
VON RAUSSENDORF Hanno
De Masi Fabio
VRBANCIC NIKOLINA
Petir Marijana
VRENTZOU Eleftheria Aikaterini
Marias Notis
VRYONIS Nikolaos
Chountis Nikolaos
VULPOIU Dorel
Tănăsescu Claudiu Ciprian

Reģistrēts palīgs savus darba pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu tiešā veidā ir noslēdzis līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietājais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm un ir pieņemts darbā, Parlamenta deputātam ar viņu noslēdzot darba līgumu saskaņā ar privāttiesībām, un šim līgumam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus.