Meklēt

Palīgi

Veids

Deputāti

Filip VACKO Reģistrētie palīgi Richard SULÍK
Karla VACULINOVA Pakalpojumu sniedzēji Michaela ŠOJDROVÁ
Tamara VAGNER Reģistrētie palīgi Arne LIETZ
Raakel VAHARAUTIO Praktikanti Elsi KATAINEN
Marco VAILATI Vietējie palīgi Stefano MAULLU
Stasys Vainoras Vietējie palīgi Petras AUŠTREVIČIUS
Jolanta VAITIEKIENE Vietējie palīgi Bronis ROPĖ
Alfiaz VAIYA Reģistrētie palīgi (grupējums) Gérard DEPREZ Damian DRĂGHICI Cornelia ERNST Cécile Kashetu KYENGE Jean LAMBERT Soraya POST
Marton VAJNA Reģistrētie palīgi (grupējums) Andrea BOCSKOR Andor DELI Tamás DEUTSCH Norbert ERDŐS Kinga GÁL András GYÜRK György HÖLVÉNYI Lívia JÁRÓKA Ádám KÓSA György SCHÖPFLIN József SZÁJER László TŐKÉS
Mehmed VAKLYOV Vietējie palīgi Nedzhmi ALI
Emanuela Valastro Vietējie palīgi Michela GIUFFRIDA
Emilia Badstue VALBUM Reģistrētie palīgi Margrete AUKEN
Valeri VALCHEV Vietējie palīgi Asim ADEMOV
Jose Luis VALDIVIA RUBIO Praktikanti Rosa ESTARÀS FERRAGUT
Stefania VALEAN Vietējie palīgi Daniel BUDA
VALEXCO CHAMBRAY Pilnvarotie maksātāji Angélique DELAHAYE
VALEXCO CHAMBRAY Pilnvarotie maksātāji (grupējums) Angélique DELAHAYE Brice HORTEFEUX
Jitka VALINOVA Vietējie palīgi Jan ZAHRADIL
Zita VALIUNIENE Vietējie palīgi Bronis ROPĖ
Mariya VALKANOVA Pilnvarotie maksātāji Andrey NOVAKOV Vladimir URUTCHEV
Ellen VALKENBORGS Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Katerina VALKOVA Praktikanti Andrey KOVATCHEV
Teresa VALLEJO MOLINA Reģistrētie palīgi Sergio GUTIÉRREZ PRIETO
VALOR EDITOR Pilnvarotie maksātāji Tamás MESZERICS
Bastien Daniel Claude Marie VALTILLE Reģistrētie palīgi Pascal DURAND
Arthur VAN ANGEREN Reģistrētie palīgi Janice ATKINSON
Jelle VAN BERKEL Reģistrētie palīgi André ELISSEN
Wout Van Caimere Reģistrētie palīgi (grupējums) Jean ARTHUIS Brando BENIFEI Michał BONI Eider GARDIAZABAL RUBIAL Kaja KALLAS Jeroen LENAERS Eva MAYDELL Siegfried MUREŞAN Emilian PAVEL Bart STAES Vladimir URUTCHEV Tom VANDENKENDELAERE Tomáš ZDECHOVSKÝ
Maarten Jan VAN DE FLIERT Reģistrētie palīgi Peter van DALEN
Elien VAN DE VYVER Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Bénédicte VAN DEN BERG Reģistrētie palīgi Louis MICHEL
Dirk VAN DEN BOSCH Reģistrētie palīgi (grupējums) Bas EICKHOUT Judith SARGENTINI
Johannes Anna F VAN DEN BOSSCHE Reģistrētie palīgi Viviane REDING
Ann-Sofie VAN DEN BROECK Reģistrētie palīgi (grupējums) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Jurian VAN DEN CAMP Praktikanti Jeroen LENAERS
Diederik Martijn VAN DER LOO Reģistrētie palīgi Anne-Marie MINEUR
MELINA VAN DER VELDEN Reģistrētie palīgi Auke ZIJLSTRA
Wim VAN DIJK Vietējie palīgi Lambert van NISTELROOIJ
Elise VAN DOORN Vietējie palīgi Bas BELDER
Freya Katharina VAN ELLEN Reģistrētie palīgi Christian EHLER
Nienke Margareth VAN HEUKELINGEN Reģistrētie palīgi (grupējums) Agnes JONGERIUS Kati PIRI Paul TANG
Nora VAN HILTEN Praktikanti Jan HUITEMA
Julie VAN HOORICK Vietējie palīgi Hilde VAUTMANS
Laura Janine VAN KESTEREN Reģistrētie palīgi Peter LUNDGREN
Stan Petrus Josephus VAN OERLE Reģistrētie palīgi Matthijs van MILTENBURG
Sofie VAN OVERSCHELDE Praktikanti Lieve WIERINCK
Martin VAN PUTTEN Reģistrētie palīgi Olaf STUGER
Koen VAN RAMSHORST Reģistrētie palīgi Johannes Cornelis van BAALEN
Robert VAN RIJSSEN Reģistrētie palīgi Gerben-Jan GERBRANDY
Hans VAN SCHAREN Reģistrētie palīgi Bart STAES
Sophia Johanna Lucia VAN TWIST Reģistrētie palīgi Caroline NAGTEGAAL
Ellen VAN UYTVANCK Vietējie palīgi Lieve WIERINCK
Anne Sophie VAN VEGCHEL Praktikanti Marietje SCHAAKE
HUGO VAN VELDE Vietējie palīgi Marcel de GRAAFF
Jorik VAN ZANDEN Praktikanti Sophia in 't VELD
Frederic VAN ZINNICQ BERGMANN Reģistrētie palīgi Ulrike RODUST
Hillegonda VAN'T ZELFDE Vietējie palīgi Bas BELDER
Michal VANACEK Reģistrētie palīgi Olga SEHNALOVÁ
Ginta VANAGA Reģistrētie palīgi Artis PABRIKS
Dorien Odette E VANDEBROEK Reģistrētie palīgi Lieve WIERINCK
Julien VANDEBURIE Vietējie palīgi Philippe LAMBERTS
Simon VANDECASTEELE Reģistrētie palīgi (grupējums) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Martine VANDEPUTTE Reģistrētie palīgi Guy VERHOFSTADT
GAETAN VANDERHAEGEN Reģistrētie palīgi Guy VERHOFSTADT
Annelies VANDEVELDE Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Josef VANEK Vietējie palīgi Jaromír KOHLÍČEK
Kadri VANEM Reģistrētie palīgi Tunne KELAM
Ingrid VANIC Pakalpojumu sniedzēji Franz OBERMAYR
Francesco VANIN Vietējie palīgi Marco ZULLO
Monika VARBANOVA Reģistrētie palīgi Andrey NOVAKOV
Philippe VARDON Pakalpojumu sniedzēji Nicolas BAY
Alice VARETTONI Vietējie palīgi Cécile Kashetu KYENGE
Amarilla VARGA Vietējie palīgi Tamás MESZERICS
Aniko VARGA Reģistrētie palīgi Andrea BOCSKOR
Geza VARGA Vietējie palīgi Krisztina MORVAI
Judit VARGA Reģistrētie palīgi György HÖLVÉNYI
Georgios VARKAS Reģistrētie palīgi Kostas CHRYSOGONOS
Marian-Tudor VARZARU Vietējie palīgi Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Anna VASALOU Reģistrētie palīgi Sotirios ZARIANOPOULOS
NICOLETA VASILE Vietējie palīgi Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Kyriaki VASILEIADOU Praktikanti Lampros FOUNTOULIS
Niya VASILEVA Vietējie palīgi Emil RADEV
Tamara VASILEVA Vietējie palīgi Ilhan KYUCHYUK
Theodoros VASILOPOULOS Reģistrētie palīgi Stelios KOULOGLOU
Sarunas VASKYS Vietējie palīgi Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Emmanuel VASSALLO Vietējie palīgi Marlene MIZZI
Catalin Teodor VATAFU Vietējie palīgi Theodor Dumitru STOLOJAN
Ioannis VATOPOULOS Reģistrētie palīgi Maria SPYRAKI
Hanna VAUCHELLE Reģistrētie palīgi Manfred WEBER
Raphael VAUGIRARD Vietējie palīgi Louis-Joseph MANSCOUR
Erik VAUTMANS Reģistrētie palīgi (grupējums) Hilde VAUTMANS Lieve WIERINCK
Adrian VAZQUEZ LAZARA Reģistrētie palīgi (grupējums) Javier NART Carolina PUNSET
Irene VECCHIATO Praktikanti Remo SERNAGIOTTO
Lidia VECCHIONE Pakalpojumu sniedzēji Aldo PATRICIELLO
MARKO VEDERNJAK Vietējie palīgi Ivana MALETIĆ
Missak VEHOUNI Praktikanti Carlos ITURGAIZ
VELASCO ABOGADOS Y ASESORES, S.L Pilnvarotie maksātāji (grupējums) Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA Inés AYALA SENDER José BLANCO LÓPEZ Soledad CABEZÓN RUIZ Jonás FERNÁNDEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Enrique GUERRERO SALOM Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ramón JÁUREGUI ATONDO Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Elena VALENCIANO
SHEILA VELEZ NUNEZ Reģistrētie palīgi Florent MARCELLESI
Robert VELIKONJA Reģistrētie palīgi Patricija ŠULIN
Marisa VELLA FONDE Vietējie palīgi Roberta METSOLA
Francesca VELLA-DEBONO Vietējie palīgi Roberta METSOLA
Robert Dimitrov VENEV Vietējie palīgi Nikolay BAREKOV
Pasquale VENTURA Vietējie palīgi Nicola CAPUTO
Alessandro VENTURI Praktikanti Stefano MAULLU
Anna VENTURINI Praktikanti Isabella DE MONTE
Magda VERAZZI Vietējie palīgi Alberto CIRIO
Monika VERDONCK KRASNECOVA Reģistrētie palīgi Pavel POC
Jean-Noel VERFAILLIE Reģistrētie palīgi Dominique RIQUET
Marijn VERHEES Reģistrētie palīgi Lambert van NISTELROOIJ
Marie-Alix Matgorzata H VERHOEVEN Reģistrētie palīgi Michèle RIVASI
Charlotte Marie T VERHOFSTADT Reģistrētie palīgi Hilde VAUTMANS
Ellen Christine Leonora VERHOOG Reģistrētie palīgi Dennis de JONG
VERLAG FUR LANDES POLITIK UND WEBUNG Pakalpojumu sniedzēji Reimer BÖGE
Christophe VERMEULEN Reģistrētie palīgi Tom VANDENKENDELAERE
Mathias Paula M VERMEULEN Reģistrētie palīgi Marietje SCHAAKE
Clement VERNET Reģistrētie palīgi Michel DANTIN
Liam VERNON Pakalpojumu sniedzēji Nathan GILL
Bertrand Regis Jacques VERNY Reģistrētie palīgi Bruno GOLLNISCH
Lionel VERRECCHIA Reģistrētie palīgi Aldo PATRICIELLO
Stella VERSIMER Vietējie palīgi Reinhard BÜTIKOFER
Lilith VERSTRYNGE Reģistrētie palīgi Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Arrigo VERTUA Praktikanti Angelo CIOCCA
Davide VESCOVI Pilnvarotie maksātāji Brando BENIFEI
Allan Graversen VESTERLUND Reģistrētie palīgi Rina Ronja KARI
Jean-Philippe VETTER Reģistrētie palīgi Geoffroy DIDIER
Pavel VEVERKA Vietējie palīgi Tomáš ZDECHOVSKÝ
Baptiste VEYSSY Praktikanti Vincent PEILLON
Elena VICO HERRERA Praktikanti Sergio GUTIÉRREZ PRIETO
VIDA ZURGA s.p. Pilnvarotie maksātāji Romana TOMC
Catherine VIERLING Reģistrētie palīgi (grupējums) Laima Liucija ANDRIKIENĖ Andrzej GRZYB György HÖLVÉNYI Othmar KARAS Tunne KELAM Peter LIESE Miroslav MIKOLÁŠIK Jan OLBRYCHT Alojz PETERLE Marijana PETIR
Lilita VIKSNA Pakalpojumu sniedzēji Inese VAIDERE
Javier VILA FERRERO Reģistrētie palīgi Ángela VALLINA
Cesar VILA FRANCO Reģistrētie palīgi Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ
Vadim VILEITA Vietējie palīgi Bronis ROPĖ
Oliver Steven VILES Reģistrētie palīgi Rory PALMER
Janiika Liisa Kristiina VILKUNA RAESAENEN Reģistrētie palīgi Henna VIRKKUNEN
Teresa VILLA GOMEZ Reģistrētie palīgi Verónica LOPE FONTAGNÉ
Viviana Cristina VILLAMARIN MARTINEZ Vietējie palīgi Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
Goncalo VILLAS-BÔAS Reģistrētie palīgi Paulo RANGEL
Carlos Aurelio VILLEGAS ALCANTARA Reģistrētie palīgi Lívia JÁRÓKA
Kaja VILLEM Reģistrētie palīgi Tunne KELAM
Vizma VILUMSONE Vietējie palīgi Sandra KALNIETE
Patricia VILVOYE Vietējie palīgi Pascal ARIMONT
Viktoryia VINAHRADAVA Reģistrētie palīgi Béla KOVÁCS
Maxine Caroline VINING Reģistrētie palīgi Emma McCLARKIN
PETERIS VINKELIS Reģistrētie palīgi Sandra KALNIETE
Giuseppina VIOLA Reģistrētie palīgi Elena GENTILE
Istvan-Andras VIRAG Reģistrētie palīgi Csaba SÓGOR
Gabriel VIRTOP Praktikanti Monica MACOVEI
VIRTUS DIZAJN Pakalpojumu sniedzēji Biljana BORZAN
Mattia VISCIOTTO Vietējie palīgi Brando BENIFEI
Inta VISKERE Reģistrētie palīgi Inese VAIDERE
Anna VISKY Reģistrētie palīgi Csaba SÓGOR
Natasa VISTRICKA Reģistrētie palīgi Davor ŠKRLEC
Marina VITALI Pakalpojumu sniedzēji Luigi MORGANO
VITAMINE Pakalpojumu sniedzēji Francesc GAMBÚS
Einaras VITKUS Vietējie palīgi Valentinas MAZURONIS
Liva VITOLA Vietējie palīgi Krišjānis KARIŅŠ
Rosalba VITOLO Praktikanti Isabella ADINOLFI
Domagoj Vlahinic Vietējie palīgi Dubravka ŠUICA
Anita VLASIC Pakalpojumu sniedzēji Željana ZOVKO
Benedicte VOGEL Vietējie palīgi Edouard MARTIN
Aljoscha VOGGENREITER Reģistrētie palīgi Michael DETJEN
Ioannis VOGIATZIS Reģistrētie palīgi Kostas CHRYSOGONOS
Alexander VOGT Priekšsēdētāju vietnieku/Kvestoru kolēģijas palīgi Bogusław LIBERADZKI
Dimitrios VOLOUDAKIS Vietējie palīgi (grupējums) Manolis KEFALOGIANNIS Georgios KYRTSOS Maria SPYRAKI Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS
Francesco VOLPE Vietējie palīgi Laura FERRARA
Johanna VOLZ Praktikanti Rainer WIELAND
Florence VON BODISCO Vietējie palīgi Klaus BUCHNER
Adrian VON DER HAGEN Praktikanti Christian EHLER
Marlies VON DER MALSBURG Vietējie palīgi Udo BULLMANN
Garlich VON ESSEN Vietējie palīgi Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
Katharina VON MANGOLDT Reģistrētie palīgi Sabine VERHEYEN
Stephan VON MARSONER Reģistrētie palīgi Herbert DORFMANN
Hanno VON RAUSSENDORF Vietējie palīgi Martin SCHIRDEWAN
Fran VONCINA Pakalpojumu sniedzēji Željana ZOVKO
VOOGD ACCOUNTANTS Pilnvarotie maksātāji Bas BELDER Peter van DALEN
Silke VOSS - KYECK Vietējie palīgi Barbara LOCHBIHLER
Uwe VOSS Pakalpojumu sniedzēji Reimer BÖGE
Martin VRABEL Pakalpojumu sniedzēji Branislav ŠKRIPEK
Nikolina VRBANCIC Vietējie palīgi Marijana PETIR
Eleftheria Aikaterini VRENTZOU Vietējie palīgi Notis MARIAS
Nikolaos VRYONIS Vietējie palīgi Nikolaos CHOUNTIS
VSI LIETUVOS SOCIALIOS RINKOS PLETROS INSTITUTAS Pakalpojumu sniedzēji Algirdas SAUDARGAS
Enea VUCITERNI Reģistrētie palīgi (grupējums) David BORRELLI Dario TAMBURRANO
Ugo Charles Yves VUILLARD-CORNU Reģistrētie palīgi Rachida DATI
Branko VUKSIC Pakalpojumu sniedzēji Tonino PICULA
Radu Mihai VULCAN Reģistrētie palīgi Mircea DIACONU
Timo Oskari VUORIKIVI Vietējie palīgi Pirkko RUOHONEN-LERNER
Ludek VYKA Reģistrētie palīgi Olga SEHNALOVÁ
Edita VYSNA Reģistrētie palīgi (grupējums) Paul BRANNEN Jude KIRTON-DARLING

Reģistrēts palīgs savus pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu ir tieši noslēdzis darba līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietējais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm, un EP deputāts ar viņu ir tieši noslēdzis privāttiesību regulētu darba līgumu vai pakalpojumu sniegšanas līgumu, kam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus. Turklāt deputāti var piedāvāt praktikantiem praktizēties Eiropas Parlamentā un dalībvalstīs.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Noteikumi par personālu".