Meklēt

Palīgi

Veids

Deputāti

Raffaele Domenico VACCARO Praktikanti Alessia Maria MOSCA
Karla VACULINOVA Pakalpojumu sniedzēji Michaela ŠOJDROVÁ
Panagis VAGIONITIS Pilnvarotie maksātāji Notis MARIAS
Tamara VAGNER Reģistrētie palīgi Arne LIETZ
Marco VAILATI Vietējie palīgi Stefano MAULLU
Stasys Vainoras Vietējie palīgi Petras AUŠTREVIČIUS
Jolanta VAITIEKIENE Vietējie palīgi Bronis ROPĖ
Alfiaz VAIYA Reģistrētie palīgi (grupējums) Gérard DEPREZ Damian DRĂGHICI Cornelia ERNST Cécile Kashetu KYENGE Jean LAMBERT Soraya POST
Marton VAJNA Reģistrētie palīgi (grupējums) Andrea BOCSKOR Andor DELI Tamás DEUTSCH Norbert ERDŐS Kinga GÁL Ildikó GÁLL-PELCZ András GYÜRK György HÖLVÉNYI Ádám KÓSA György SCHÖPFLIN József SZÁJER László TŐKÉS
Mehmed VAKLYOV Vietējie palīgi Nedzhmi ALI
Emanuela Valastro Vietējie palīgi Michela GIUFFRIDA
Emilia Badstue VALBUM Reģistrētie palīgi Margrete AUKEN
Ieva VALEINE Vietējie palīgi Inese VAIDERE
Manuel Lopes VALENTE Vietējie palīgi Miguel VIEGAS
Diana Rosa VALESKE Praktikanti Jens GIESEKE
VALEXCO CHAMBRAY Pilnvarotie maksātāji Angélique DELAHAYE
VALEXCO CHAMBRAY Pilnvarotie maksātāji (grupējums) Angélique DELAHAYE Brice HORTEFEUX
Christos VALIANDES Praktikanti Demetris PAPADAKIS
Jitka VALINOVA Vietējie palīgi Jan ZAHRADIL
Sandra VALIUNAITE Reģistrētie palīgi Zigmantas BALČYTIS
Zita VALIUNIENE Vietējie palīgi Bronis ROPĖ
Mariya VALKANOVA Pilnvarotie maksātāji Andrey NOVAKOV Vladimir URUTCHEV
Ellen VALKENBORGS Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Malinka VALKOVA Praktikanti Andrey KOVATCHEV
Teresa VALLEJO MOLINA Praktikanti Enrique GUERRERO SALOM
VALOR EDITOR Pilnvarotie maksātāji Tamás MESZERICS
VAMOSINNO INNOVACIOS ES TANACSADO Pakalpojumu sniedzēji Csaba MOLNÁR
Arthur VAN ANGEREN Reģistrētie palīgi Janice ATKINSON
Wout Van Caimere Reģistrētie palīgi (grupējums) Brando BENIFEI Michał BONI Linnéa ENGSTRÖM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Kaja KALLAS Jeroen LENAERS Eva MAYDELL Siegfried MUREŞAN Victor NEGRESCU Terry REINTKE Vladimir URUTCHEV Tom VANDENKENDELAERE Tomáš ZDECHOVSKÝ
Maarten Jan VAN DE FLIERT Reģistrētie palīgi Peter van DALEN
Peter VAN DE KASTEELEN Vietējie palīgi Paul TANG
Driekus VAN DE VEN Reģistrētie palīgi Annie SCHREIJER-PIERIK
Elien VAN DE VYVER Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Iris VAN DELDEN Vietējie palīgi Cora van NIEUWENHUIZEN
Bénédicte VAN DEN BERG Reģistrētie palīgi Louis MICHEL
Dirk VAN DEN BOSCH Reģistrētie palīgi (grupējums) Bas EICKHOUT Judith SARGENTINI
Johannes Anna F VAN DEN BOSSCHE Reģistrētie palīgi Viviane REDING
Ann-Sofie VAN DEN BROECK Reģistrētie palīgi (grupējums) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Menno Vincent VAN DER KAMP Reģistrētie palīgi Matthijs van MILTENBURG
Mark VAN DER LAAN Praktikanti Annie SCHREIJER-PIERIK
Diederik Martijn VAN DER LOO Reģistrētie palīgi Anne-Marie MINEUR
Frank VAN DER MAAS Vietējie palīgi Bas BELDER
Thomas VAN DER VALK Reģistrētie palīgi Sophia in 't VELD
Melina VAN DER VELDEN Reģistrētie palīgi Auke ZIJLSTRA
Hans Willem VAN DEURSEN Praktikanti Paul TANG
Wim VAN DIJK Vietējie palīgi Lambert van NISTELROOIJ
Elise VAN DOORN Vietējie palīgi Bas BELDER
Freya Katharina VAN ELLEN Praktikanti Christian EHLER
Maarten VAN GAANS Reģistrētie palīgi Matthijs van MILTENBURG
Nienke Margareth VAN HEUKELINGEN Reģistrētie palīgi (grupējums) Agnes JONGERIUS Kati PIRI Paul TANG
Julie VAN HOORICK Reģistrētie palīgi Hilde VAUTMANS
Laura Janine VAN KESTEREN Reģistrētie palīgi Peter LUNDGREN
Martin VAN PUTTEN Reģistrētie palīgi Olaf STUGER
Koen VAN RAMSHORST Reģistrētie palīgi Johannes Cornelis van BAALEN
Robert VAN RIJSSEN Reģistrētie palīgi Gerben-Jan GERBRANDY
Hans VAN SCHAREN Reģistrētie palīgi Bart STAES
Ellen VAN UYTVANCK Vietējie palīgi Lieve WIERINCK
HUGO VAN VELDE Vietējie palīgi Marcel de GRAAFF
Frederic VAN ZINNICQ BERGMANN Reģistrētie palīgi Ulrike RODUST
Michal VANACEK Reģistrētie palīgi Olga SEHNALOVÁ
Ginta VANAGA Reģistrētie palīgi Artis PABRIKS
Julien VANDEBURIE Vietējie palīgi Philippe LAMBERTS
Simon VANDECASTEELE Reģistrētie palīgi (grupējums) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Angelique VANDEKERCKHOVE Reģistrētie palīgi Bart STAES
Martine VANDEPUTTE Reģistrētie palīgi Guy VERHOFSTADT
Matthieu VANDER ELST Reģistrētie palīgi Carlos ITURGAIZ
Eline VANDERHAEGEN Praktikanti Guy VERHOFSTADT
GAETAN VANDERHAEGEN Reģistrētie palīgi Guy VERHOFSTADT
Annelies VANDEVELDE Reģistrētie palīgi Ivo BELET
Fabrice VANDEVOORDE Reģistrētie palīgi Gérard DEPREZ
Marek VANDRAK Praktikanti Branislav ŠKRIPEK
Josef VANEK Vietējie palīgi Jaromír KOHLÍČEK
Kadri VANEM Reģistrētie palīgi Tunne KELAM
Ingrid VANIC Pakalpojumu sniedzēji Franz OBERMAYR
Francesco VANIN Vietējie palīgi Marco ZULLO
Giovanni VANORE Praktikanti Brando BENIFEI
ESZTER VARADY Reģistrētie palīgi András GYÜRK
Monika VARBANOVA Reģistrētie palīgi Andrey NOVAKOV
Benoit VARDON Pakalpojumu sniedzēji Nicolas BAY
Philippe VARDON Pakalpojumu sniedzēji Nicolas BAY
Amarilla VARGA Vietējie palīgi Tamás MESZERICS
Aniko VARGA Reģistrētie palīgi Andrea BOCSKOR
Geza VARGA Vietējie palīgi Krisztina MORVAI
Judit VARGA Reģistrētie palīgi György HÖLVÉNYI
Zoltan VARGA Reģistrētie palīgi Andrea BOCSKOR
Giuseppe VARGAS Reģistrētie palīgi Raffaele FITTO
Georgios VARKAS Reģistrētie palīgi Kostas CHRYSOGONOS
Marian-Tudor VARZARU Vietējie palīgi Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Anna VASALOU Reģistrētie palīgi Sotirios ZARIANOPOULOS
NICOLETA VASILE Vietējie palīgi Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Niya VASILEVA Vietējie palīgi Emil RADEV
Tamara VASILEVA Vietējie palīgi Ilhan KYUCHYUK
Theodoros VASILOPOULOS Reģistrētie palīgi Stelios KOULOGLOU
Sarunas VASKYS Vietējie palīgi Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Emmanuel VASSALLO Vietējie palīgi Marlene MIZZI
Catalin Teodor VATAFU Vietējie palīgi Theodor Dumitru STOLOJAN
Ioannis VATOPOULOS Reģistrētie palīgi Maria SPYRAKI
Hanna VAUCHELLE Reģistrētie palīgi Manfred WEBER
Raphael VAUGIRARD Vietējie palīgi Louis-Joseph MANSCOUR
Florent VAUTIER Vietējie palīgi Isabelle THOMAS
Erik VAUTMANS Reģistrētie palīgi (grupējums) Hilde VAUTMANS Lieve WIERINCK
Natacha VAYER Praktikanti Isabelle THOMAS
Adrian VAZQUEZ LAZARA Reģistrētie palīgi Carolina PUNSET
Angel VAZQUEZ MARTINEZ Reģistrētie palīgi Florent MARCELLESI
Lidia VECCHIONE Pakalpojumu sniedzēji Aldo PATRICIELLO
MARKO VEDERNJAK Vietējie palīgi Ivana MALETIĆ
Missak VEHOUNI Praktikanti Carlos ITURGAIZ
VELASCO ABOGADOS Y ASESORES, S.L Pilnvarotie maksātāji (grupējums) Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA Inés AYALA SENDER José BLANCO LÓPEZ Soledad CABEZÓN RUIZ Jonás FERNÁNDEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Enrique GUERRERO SALOM Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ramón JÁUREGUI ATONDO Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Elena VALENCIANO
Ayrie VELEVA Praktikanti Ilhan KYUCHYUK
SHEILA VELEZ NUNEZ Reģistrētie palīgi Florent MARCELLESI
Robert VELIKONJA Reģistrētie palīgi Patricija ŠULIN
Marisa VELLA FONDE Vietējie palīgi Roberta METSOLA
Francesca VELLA-DEBONO Vietējie palīgi Roberta METSOLA
Robert Dimitrov VENEV Vietējie palīgi Nikolay BAREKOV
Marco Antonio Ventura Pakalpojumu sniedzēji Antonio TAJANI
Pasquale VENTURA Vietējie palīgi Nicola CAPUTO
Magda VERAZZI Vietējie palīgi Alberto CIRIO
Monika VERDONCK KRASNECOVA Reģistrētie palīgi Pavel POC
Marica VERESOVA Praktikanti Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ
Jean-Noel VERFAILLIE Reģistrētie palīgi Dominique RIQUET
Marijn VERHEES Reģistrētie palīgi Lambert van NISTELROOIJ
Charlotte Marie T VERHOFSTADT Reģistrētie palīgi Hilde VAUTMANS
Ellen Christine Leonora VERHOOG Reģistrētie palīgi Dennis de JONG
Pierre Verkaeren Pakalpojumu sniedzēji Gérard DEPREZ
VERLAG FUR LANDES POLITIK UND WEBUNG Pakalpojumu sniedzēji Reimer BÖGE
Christophe VERMEULEN Reģistrētie palīgi Tom VANDENKENDELAERE
Mathias Paula M VERMEULEN Reģistrētie palīgi Marietje SCHAAKE
Clement VERNET Reģistrētie palīgi Michel DANTIN
Liam VERNON Vietējie palīgi Nathan GILL
Bertrand Regis Jacques VERNY Reģistrētie palīgi Bruno GOLLNISCH
Lionel VERRECCHIA Reģistrētie palīgi Aldo PATRICIELLO
Lilith VERSTRYNGE Reģistrētie palīgi Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Katja VESANDER Vietējie palīgi Petri SARVAMAA
Davide VESCOVI Pilnvarotie maksātāji Brando BENIFEI
Allan Graversen VESTERLUND Vietējie palīgi Rina Ronja KARI
Pavel VEVERKA Vietējie palīgi Tomáš ZDECHOVSKÝ
VIDA ZURGA s.p. Pilnvarotie maksātāji Romana TOMC
Rok VIDMAR Praktikanti Romana TOMC
Luis Miguel VIEGAS CARDOSO Reģistrētie palīgi Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR
Claudia VIELHUBER Reģistrētie palīgi Monika HOHLMEIER
Catherine VIERLING Reģistrētie palīgi (grupējums) Laima Liucija ANDRIKIENĖ Andrzej GRZYB György HÖLVÉNYI Othmar KARAS Tunne KELAM Peter LIESE Miroslav MIKOLÁŠIK Jan OLBRYCHT Alojz PETERLE Marijana PETIR
Christian VIHANEK Praktikanti Othmar KARAS
Javier VILA FERRERO Reģistrētie palīgi Ángela VALLINA
Cesar VILA FRANCO Reģistrētie palīgi Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ
Eric VILAIN Vietējie palīgi Florian PHILIPPOT
Anna-Marie VILAMOVSKA Vietējie palīgi Eva MAYDELL
Teresa VILLA GOMEZ Reģistrētie palīgi Verónica LOPE FONTAGNÉ
Eleanore VILLA-VERCELLA Reģistrētie palīgi Ashley FOX
Viviana Cristina VILLAMARIN MARTINEZ Vietējie palīgi Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
Goncalo VILLAS-BÔAS Reģistrētie palīgi Paulo RANGEL
Kaja VILLEM Reģistrētie palīgi Tunne KELAM
Vizma VILUMSONE Vietējie palīgi Sandra KALNIETE
Patricia VILVOYE Vietējie palīgi Pascal ARIMONT
Viktoryia VINAHRADAVA Reģistrētie palīgi Béla KOVÁCS
Irene Vincenzi Vietējie palīgi David BORRELLI
Giorgio VINCIS Praktikanti Salvatore CICU
Lorant-György VINCZE Reģistrētie palīgi (grupējums) Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER
PETERIS VINKELIS Reģistrētie palīgi Sandra KALNIETE
Giuseppina VIOLA Reģistrētie palīgi Elena GENTILE
Istvan-Andras VIRAG Reģistrētie palīgi Csaba SÓGOR
Essi VIRTANEN Praktikanti Miapetra KUMPULA-NATRI
Madalina Valentina VIRTOPEANU Praktikanti Ramona Nicole MĂNESCU
VIRTUS DIZAJN Pakalpojumu sniedzēji Biljana BORZAN
Mattia VISCIOTTO Vietējie palīgi Brando BENIFEI
Giulia Visentini Vietējie palīgi Fulvio MARTUSCIELLO
Inta VISKERE Reģistrētie palīgi Inese VAIDERE
VISMA SERVICE AB Pilnvarotie maksātāji Anna Maria CORAZZA BILDT
Natasa VISTRICKA Reģistrētie palīgi Davor ŠKRLEC
Marina VITALI Pakalpojumu sniedzēji Luigi MORGANO
VITAMINE Pakalpojumu sniedzēji Francesc GAMBÚS
Einaras VITKUS Vietējie palīgi Valentinas MAZURONIS
Liva VITOLA Vietējie palīgi Krišjānis KARIŅŠ
Nelu-Ioan Vlad-Oros Pakalpojumu sniedzēji Maria GRAPINI
Anita VLASIC Pakalpojumu sniedzēji Željana ZOVKO
Andrea VODANOVIC Reģistrētie palīgi Ivana MALETIĆ
Benedicte VOGEL Vietējie palīgi Edouard MARTIN
Melanie VOGEL Reģistrētie palīgi Pascal DURAND
Aljoscha VOGGENREITER Reģistrētie palīgi Jutta STEINRUCK
Ioannis VOGIATZIS Reģistrētie palīgi Kostas CHRYSOGONOS
ALEXANDER VOGT Priekšsēdētāju vietnieku/Kvestoru kolēģijas palīgi Bogusław LIBERADZKI
Denisa-Gabriela VOICU Vietējie palīgi Traian UNGUREANU
Dimitrios VOLOUDAKIS Vietējie palīgi (grupējums) Manolis KEFALOGIANNIS Georgios KYRTSOS Maria SPYRAKI Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS
Francesco VOLPE Vietējie palīgi Laura FERRARA
Nicoletta VOLTARELLI Reģistrētie palīgi Marc TARABELLA
Florence VON BODISCO Vietējie palīgi Klaus BUCHNER
Marlies VON DER MALSBURG Vietējie palīgi Udo BULLMANN
Martin VON EICHENDORFF STRACHWITZ Reģistrētie palīgi Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
Garlich VON ESSEN Vietējie palīgi Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
Katharina VON MANGOLDT Reģistrētie palīgi Sabine VERHEYEN
Stephan VON MARSONER Reģistrētie palīgi Herbert DORFMANN
Hanno VON RAUSSENDORF Vietējie palīgi Fabio DE MASI
VOOGD ACCOUNTANTS Pilnvarotie maksātāji Bas BELDER Peter van DALEN
Silke VOSS - KYECK Vietējie palīgi Barbara LOCHBIHLER
Uwe VOSS Pakalpojumu sniedzēji Reimer BÖGE
Violette VOYER Praktikanti Yannick JADOT
NIKOLINA VRBANCIC Vietējie palīgi Marijana PETIR
Nikolaos VRYONIS Vietējie palīgi Nikolaos CHOUNTIS
VSI LIETUVOS SOCIALIOS RINKOS PLETROS INSTITUTAS Pakalpojumu sniedzēji Algirdas SAUDARGAS
Enea VUCITERNI Reģistrētie palīgi (grupējums) David BORRELLI Dario TAMBURRANO
Ugo Charles Yves VUILLARD-CORNU Reģistrētie palīgi Rachida DATI
Radu Mihai VULCAN Reģistrētie palīgi Mircea DIACONU
Ludek VYKA Reģistrētie palīgi Olga SEHNALOVÁ
Milan VYSKOCIL Reģistrētie palīgi Jiří POSPÍŠIL
Edita VYSNA Reģistrētie palīgi (grupējums) Paul BRANNEN Jude KIRTON-DARLING

Reģistrēts palīgs savus pienākumus veic vienā no trijām Eiropas Parlamenta darba vietām (Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā), un Parlaments ar viņu ir tieši noslēdzis darba līgumu saskaņā ar Eiropas tiesībām. Vietējais palīgs savus pienākumus veic vienā no ES dalībvalstīm, un EP deputāts ar viņu ir tieši noslēdzis privāttiesību regulētu darba līgumu vai pakalpojumu sniegšanas līgumu, kam piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus. Turklāt deputāti var piedāvāt praktikantiem praktizēties Eiropas Parlamentā un dalībvalstīs.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Noteikumi par personālu".