Gianni BAGET BOZZO : It-tielet leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Grupp Socjalista - Membru
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (l-Italja)

Viċi President 

 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Sottokumitat dwar is-Sigurta’ u Dizarmament

Membri 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kumitat ta' l-Affarijiet Politici
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Gappun
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi Mashreq
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Gappun
 • 11-02-1992 / 13-03-1992 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Komunita Ekonomika Ewropea (AKP-KEE)
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Sigurta’
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Gappun
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Gappun

Sostitut 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Harsien tal-Konsumatur
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Sigurta’
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kumitat dwar il-Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni u l-Mezzi
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti