Nikos CHRYSOGELOS

Gruppi politiċi

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Ecologist Greens (il-Greċja)

Viċi President

  • 27.02.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Membru

  • 02.02.2012 / 26.02.2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo

Sostitut

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
  • 16.04.2013 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 15.07.2013 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

41

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Konsegwenzi tal-kundizzjonijiet meteoroloġiċi ħżiena f'varji Stati Membri (dibattitu)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Griega (dibattitu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(19)

Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (dibattitu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(9)

Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013) (dibattitu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(3)

L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta (dibattitu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(13)

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

9

RAPPORT dwar l-Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali

ENVI
17-10-2013 A7-0333/2013

RAPPORT Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri.

REGI
01-10-2013 A7-0312/2013

RAPPORT dwar il-Fond Ewropew ta’ Solidarjetà, implimentazzjoni u applikazzjoni

REGI
20-12-2012 A7-0398/2012

Opinjoni bħala rapporteur

1

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

Opinjoni bħala shadow rapporteur

8

OPINJONI dwar il-proposta tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni integrata tal-kosta.

ENVI
25-10-2013 ENVI_AD(2013)516628

OPINJONI dwar it-Tkabbir Blu – It-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli fis-setturi tal-baħar, tat-trasport marittimu u tat-turiżmu fl-UE

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506188

OPINJONI dwar sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija

ENVI
25-02-2013 ENVI_AD(2013)502089

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew

REGI
29-10-2012 REGI_AD(2012)492666

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili

REGI
22-10-2012 REGI_AD(2012)494684

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006

ENVI
25-06-2012 ENVI_AD(2012)487705

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020

REGI
02-03-2012 REGI_AD(2012)478368

Proposta/i għal riżoluzzjoni

18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja

11-03-2014 B7-0266/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja

04-02-2014 B7-0144/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija tal-UE dwar il-persuni mingħajr dar

08-01-2014 B7-0011/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu

02-07-2013 B7-0366/2013

  Motion for a resolution on the situatuion of civil society in Egypt

01-07-2013 B7-0356/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-għargħar fl-Ewropa

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

1

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilita

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Waqgħet

Dettalji

Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS

Data tal-ftuħ : 16-01-2014
Data ta’ għeluq : 16-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 142 - 17-04-2014

Mistoqsija/jiet parlamentari

139

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Kummissjoni

  State aid in sales of public lands in Bulgaria

04-03-2014 E-002451/2014 Kummissjoni

  Waste depot in the village of Tzalapitza, Bulgaria

27-02-2014 E-002329/2014 Kummissjoni

  Dangerous and ageing waste depot in Pazardjik municipality, Bulgaria

27-02-2014 E-002326/2014 Kummissjoni

  Inadequate fines for polluting installations in Bulgaria

27-02-2014 E-002325/2014 Kummissjoni

  Illegal operation of cyanide-leaching installation Kardjali, Bulgaria

27-02-2014 E-002324/2014 Kummissjoni

  Plans for the Jessica-funded construction of a second rowing channel in Plovdiv, Bulgaria

27-02-2014 E-002323/2014 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji