Kirsten M. JENSEN : Ir-raba’ leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Viċi President
 • 09-02-1995 / 03-02-1997 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Viċi President
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Socialdemokratiet (id-Danimarka)

Viċi President 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-harsien tal-Konsumatur

Membri 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-harsien tal-Konsumatur
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Azja Centrali u l-Mongolja
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Azja Centrali u l-Mongolja
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, u Mongolja
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Harsien tal-Konsumatur
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, u Mongolja
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, u Mongolja

Sostitut 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar l-Affarijiet Istituzzjonali
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa.
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Kumitat temporanju ta’ inkjesta fil-ESB (Encefalopatija spongiformi bovina)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Kumitat Temporanju bl-ordni li jzomm taht ghajnejh l-azzjoni mehuda fuq ir-rakkomandazzjonijiet maghmula li jirrigwardaw l-ESB (encefalopatija spongiformi bovina)