Birgit COLLIN-LANGEN : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (il-Ġermanja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji  
- ENVI_AD(2017)595378 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul u kif jistgħu jiġu msaħħa s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġu evitati kriżijiet futuri  
- ENVI_AD(2015)544486 -  
-
ENVI 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-ġestjoni tal-iskart (B8-0231/2019) DE  
 

Ich habe für die Entschließung gestimmt. Ich bin eine große Befürworterin des im letzten Jahr hier verabschiedeten Abfallpakets. Die Mitgliedstaaten sollten angehalten werden, die Maßnahmen schnellstmöglich und so effektiv wie möglich umzusetzen.
Die Vorschriften schützen nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich befürworte die Anwendung spezifischer Vorschriften für den Transportsektor in Bezug auf die Entsenderichtlinie. Durch die Einführung einheitlicher Dokumente und die stärkere Einbeziehung der Binnenmarkt-Informationssysteme werden wir die Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen der Kraftfahrer und der Unternehmen verbessern.

Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt. Ich begrüße die Ausnahmen für Handwerker und den Werksverkehr und die frühere Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers. Mir ist wichtig, dass wir mit diesem Bericht die Wirtschaftlichkeit von KMU nicht beeinträchtigen.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar reazzjoni komuni għall-virus Zika  
- P8_DCL(2016)0060 - Waqgħet  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 47 - 07-09-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji