Minodora CLIVETI

Gruppi politiċi

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)

Membru

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Moldova
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

304

Protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

L-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (dibattitu)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

2

Opinjoni bħala rapporteur

4

OPINJONI dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

OPINJONI dwar L-approċċ komprensiv tal-UE u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

OPINJONI dwar il-Kwittanza 2011: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Opinjoni bħala shadow rapporteur

6

OPINJONI dwar qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

OPINJONI dwar nisa b’diżabilitajiet

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

OPINJONI dwar l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju – definizzjoni tal-qafas wara l-2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

OPINJONI dwar aġenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

OPINJONI dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Proposta/i għal riżoluzzjoni

10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-vjolenza fuq in-nisa fl-Indja

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-elezzjonijiet f'Ġeorġja

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-elezzjonijiet f'Ġeorġja

17-10-2012 B7-0470/2012

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar it-tmiem għall-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tmiem għall-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa

11-06-2012 B7-0307/2012

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

4

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tal-prostata fl-Unjoni Ewropea

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Waqgħet

Dettalji

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 162 - 14-04-2014

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-edukazzjoni u l-impjieg għal persuni b'disturbi ġeneralizzati tal-awtiżmu u sfidi simili

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Waqgħet

Dettalji

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 160 - 10-03-2014

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni ta’ tagħlim ġuridiku

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Waqgħet

Dettalji

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data tal-ftuħ : 09-09-2013
Data ta’ għeluq : 09-12-2013
Numru ta’ firmatarji : 58 - 10-12-2013

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tat-tfal f'każijiet ta' ħtif, fost l-oħrajn fil-kuntest ta' disputi dwar id-dritt għall-kustodja

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Waqgħet

Dettalji

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Data tal-ftuħ : 09-09-2013
Data ta’ għeluq : 09-12-2013
Numru ta’ firmatarji : 91 - 10-12-2013

Mistoqsija/jiet parlamentari

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Kummissjoni

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Kummissjoni

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Kummissjoni

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Kummissjoni

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Kummissjoni

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Kummissjoni

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji