Astrid LULLING : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau
 • 16-09-2009 / 24-02-2010 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti chrétien social luxembourgeois (il-Lussemburgu)

Kwestur 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Ewropew
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Ewropew

Membri 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Bureau
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kwesturi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Bureau
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kwesturi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tar-reġimi matrimonjali  
- FEMM_AD(2012)478403 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji