Dubravka ŠUICA : it-Disa leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - L-Ewwel Viċi President

Partiti nazzjonali 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (il-Kroazja)

Membri 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

Sostitut 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' José Manuel Fernandes (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) HR  
 

Odjel za kaznene istrage i kazneni progon u Portu zatražio je ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu, zastupniku u Europskom parlamentu, u vezi s mogućim pokretanjem pravnih postupaka zbog navodnog počinjenja kaznenog djela zloupotrebe položaja, predviđenog i kažnjivog u skladu s člankom 11. portugalskog Zakona 34/87 od 16. srpnja. José Manuel Fernandes, u svojstvu gradonačelnika Vila Verde i u obavljanju svojih dužnosti u toj ulozi te u dosluhu s drugima, pod istragom je za navodno kršenje općih načela pravila o javnoj nabavi. Zastupnik José Manuel Fernandes je sam zatražio da mu se ukine imunitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Bejgħ b'distanza ta' merkanzija u ċerti provvisti domestiċi ta' merkanzija (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) HR  
 

Cilj ovog prijedloga, koji je dio Paketa o PDV-u u e-trgovini, je utvrditi detaljna pravila potrebna za osiguravanje funkcioniranja novih pravila o PDV-u za e-trgovinu nakon što su Direktivom 2017/2455 („Direktiva o PDV-u u e-trgovini”) uvedene promjene koje će stupiti na snagu u siječnju 2021. To se posebno odnosi na odredbe koje se odnose na elektronička sučelja koja omogućuju prodaju roba i usluga (mjesto trgovanja, platforma i portal) poreznim obveznicima koji nemaju nastanu u EU-u da isporučuju robu u EU-u osobama koje nisu porezni obveznici (fizičkim osobama), kao i na posebne postupke za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz kad se ne upotrebljava sustav „ sve na jednom mjestu” za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja. Neophodno je osigurati da sve države članice na usklađen način primjenjuju odredbe o elektroničkim sučeljima kako bi se dodatno smanjila administrativna opterećenja poreznih obveznika koji sudjeluju u e-trgovini i ujedno bi se izbjegli propusti u zakonu koje bi mogli prouzročiti gubitke prihoda. Korištenjem sustava „sve na jednom mjestu” će se poboljšati naplata PDV-a i dodatno administrativno olakšati poslovanje putem elektroničkih sučelja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belġju (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) HR  
 

Europski fond za prilagodbu globalizaciji stvoren je u svrhu pružanja dodatne pomoći radnicima koji trpe posljedice velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim obrascima.
Dana 4. listopada 2019. Komisija je usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije za podršku reintegracije radnika na tržištu rada koji su postali viškom zbog poduzeća koje posluje u gospodarskom sektoru, klasificiranom u odjeljku NACE Revizija 2 odjeljenje 47 (Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima). Ovo je prva prijava koja se ispituje u proračunu za 2019. godinu, a deseta u sektoru maloprodaje od uspostave EGF-a. Ona se odnosi na 1 019 radnika koji su otpušteni te na prikupljanje ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz EGF-a za Belgiju. Kako bi mobilizirala Fond, Komisija je proračunskom tijelu podnijela zahtjev za prijenos globalnog iznosa od 1 632 028 EUR iz rezerve za EGF u proračunsku liniju EGF-a. Postupak trijaloga pokreće se u slučaju neslaganja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni ta' kondotta tajba