Marju LAURISTIN

Intervent(i) fis-seduta plenarja

58

Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (dibattitu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (dibattitu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi (dibattitu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (dibattitu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Ukrajna (dibattitu)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (dibattitu)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

3

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Opinjoni bħala shadow rapporteur

1

OPINJONI dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-Relazzjonijiet UE-Turkija

22-11-2016 B8-1283/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-flussi ta' data transatlantiċi

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta on the Democratic Republic of the Congo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar implimentazzjoni aktar effikaċi u koordinata tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Waqgħet

Dettalji

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Numru ta’ firmatarji : 79 - 28-07-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Kummissjoni

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Kummissjoni

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Kummissjoni

  EU counter-measures to Russian trade sanctions against Ukraine

04-01-2016 P-000001/2016 Kummissjoni

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

4

Jum Internazzjonali tar-Rom

08-03-2017 O-000017/2017 Kummissjoni

Jum Internazzjonali tar-Rom

08-03-2017 O-000016/2017 Kunsill

L-effetti tad-Digrieti tal-Qorti Ġenerali dwar id-Dikjarazzjoni UE-Turkija

06-03-2017 O-000014/2017 Kummissjoni

L-użu ta' għodda għall-identifikazzjoni elettronika transkonfinali u servizzi fuq l-internet

08-03-2016 O-000042/2016 Kummissjoni