Marie-Christine BOUTONNET : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Membri mhux affiljati
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Franza)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Franza)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Legali

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

La modernisation proposée s’inscrit dans l’évolution du droit des sociétés. Le texte est raisonnable à bien des égards et de nature à faciliter les démarches administratives de nos PME.
J'ai voté pour.

Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 

Ce texte n’est que la première pierre d’un édifice qui sera bientôt complété par une révision rapide du règlement (18 mois après l’entrée en application de celui-ci). Révision qui permettra à nouveau aux associations de consommateurs et aux entreprises utilisatrices de plateformes en ligne de faire entendre leur voix et, espérons-le, de réussir à brider un peu plus la liberté abusive dont jouissent les grandes entreprises internationales sur le territoire européen et vis-à-vis de nos entreprises numériques. J'ai voté pour.

Infurzar u modernizzazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Je suis favorable à la protection des consommateurs, a fortiori depuis l’avènement du numérique. Ce rapport va dans le bon sens et donc, je vote pour.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar persuni bis-sindromu ta' Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Waqgħet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 69 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rikonoxximent mit-Turkija tal-ġenoċidji Armeni, Kaldej-Assirjani-Sirjani u Griegi Pontiċi tal-1915  
- P8_DCL(2016)0102 - Waqgħet  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 23 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sindrome ta' Asperger  
- P8_DCL(2016)0099 - Waqgħet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 51 - 13-12-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji