Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
 • Membru
 • il-Litwanja Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Data tat-twelid: 16 ta' Mejju 1963, Vilnius

Intervent(i) fis-seduta plenarja

232

Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (dibattitu)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (dibattitu)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (dibattitu) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

7

Opinjoni bħala rapporteur

1

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Opinjoni bħala shadow rapporteur

7

OPINJONI dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

OPINJONI dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

OPINJONI dwar strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

OPINJONI dwar Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

OPINJONI dwar l-Istrateġija Ewropea għas-Sigurtà tal-Enerġija

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

331

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar sistemi ta' armi awtonomi

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sistemi ta' armi awtonomi

05-09-2018 B8-0355/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

1

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

8

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tifkira tal-vittmi tal-Olokawst u l-appoġġ għall-ħolqien taċ-Ċentru ta' Tifkira tal-Olokawst ta' Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Waqgħet

Dettalji

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 135 - 13-03-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa għal netwerk tat-trasport trans-Ewropew (TEN-T) biex jappoġġja l-aċċessibilità reġjonali

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Waqgħet

Dettalji

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 106 - 13-03-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-iffaċilitar tal-aċċess tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Waqgħet

Dettalji

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 58 - 13-12-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-irduppjar tal-kapċità tal-pipeline tan-Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Waqgħet

Dettalji

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 182 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni tal-organi

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Waqgħet

Dettalji

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 113 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tmiem tal-ittestjar fuq l-annimali

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Waqgħet

Dettalji

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 60 - 08-12-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-infiltrazzjoni ta' għajnuna tal-UE f'organizzazzjonijiet terroristiċi

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Waqgħet

Dettalji

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 65 - 11-05-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kummissjoni

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Kunsill

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Kummissjoni

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Implementation of sanctions against Russia

12-03-2018 E-001509/2018 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

27

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

16-05-2017 O-000042/2017 Kummissjoni

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 O-000029/2017 Kummissjoni

Traffikar tal-Bnedmin

24-03-2017 O-000024/2017 Kummissjoni

VP/HR - il-libertà tal-midja fil-Georgia: il-każ ta' Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

14-02-2017 O-000013/2017 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra l-għajbien ta' tfal migranti fl-Ewropa

03-02-2017 O-000009/2017 Kummissjoni

Is-sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti

14-11-2016 O-000139/2016 Kummissjoni

Interpellanzi

3

VP/HR - Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji

21-03-2018 G-000003/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Kummissjoni

Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 G-000004/2017 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

205

 

Portal Diġitali Uniku (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Sistemi ta' armi awtonomi (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels