Nicola CAPUTO : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (l-Italja)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 14-07-2014 / 14-01-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 14-01-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 15-01-2015 / 14-01-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Sajd
 • 03-12-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Baġits
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Sajd
 • 28-02-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea  
- AGRI_AD(2018)612244 -  
-
AGRI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali dwar iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, 2015  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca. L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust. Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale, a seguito del trattato di Lisbona, la Danimarca non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolata. Tuttavia, la Danimarca ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Danimarca ed Eurojust (analogo all'accordo che la Danimarca ha dovuto concludere in seguito alla "lisbonizzazione" di Europol).

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Il settore dei trasporti, le cui emissioni sono in aumento, deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. Ritengo quindi che ridurre le emissioni di CO₂ generate dal settore dei trasporti sia essenziale. Qualsiasi ritardo nel settore comporterebbe sforzi notevoli da parte degli altri settori, compresa l'agricoltura, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Mercati importanti per i veicoli pesanti, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina, hanno recentemente introdotto obblighi di riduzione delle emissioni e/o del consumo di carburante per i veicoli pesanti, allo scopo di stimolare l'innovazione e garantire uno rapido sviluppo e una rapida diffusione delle tecnologie a basse o zero emissioni nel settore. Per rispondere a tale pressione crescente della concorrenza mondiale, i produttori di veicoli pesanti dell'UE devono investire rapidamente nelle tecnologie a basse o zero emissioni. Per evitare che tali investimenti si dirigano unicamente verso i mercati non europei in cui sono state istituite norme volte a ridurre le emissioni, è necessario che anche l'UE stabilisca obblighi analoghi.

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di direttiva, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'obiettivo di questa proposta, è di aumentare la diffusione dei veicoli puliti, vale a dire dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni, negli appalti pubblici e quindi, a contribuire a ridurre le emissioni complessive dei trasporti e ad aumentare la competitività e la crescita nel settore dei trasporti. L'appalto pubblico rimane uno strumento importante di stimolo della domanda anche nel campo dei trasporti pesanti. I fabbricanti dell'UE devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto, bisogna proporre che i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi ,nei quali i fabbricanti dell'UE non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non siano presi in considerazione ,ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Proposti għal att tal-Unjoni  
Il-Membri jistgħu jressqu talba lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att tal-Unjoni (att ġdid jew emenda għal att eżistenti). Artikolu 47

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar titjib fil-ġbir tal-plażma fl-Unjoni Ewropea  
- B8-0591/2018  
Proposta għal Att tal-Unjoni dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-provvista tal-ikel  
- B8-0303/2017  
Proposta għal Att tal-Unjoni dwar differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma ta' prodotti fis-swieq ċentrali/tal-Lvant u tal-Punent tal-UE  
- B8-0301/2017  

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Waqgħet  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 120 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-dritt tal-konsumaturi għal għażla infurmata tal-prodotti tal-ikel  
- P8_DCL(2016)0128 - Waqgħet  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 46 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-insuffiċjenza tal-qalb  
- P8_DCL(2016)0110 - Waqgħet  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 236 - 25-01-2017

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi