Dawid Bohdan JACKIEWICZ : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Viċi President 

  • 16-10-2014 / 15-11-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Membri 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
  • 15-09-2014 / 15-11-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar "Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi"  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar l-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej tad-difiża fuq il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa  
- IMCO_AD(2015)549296 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji