• Bogdan Andrzej   ZDROJEWSKI  

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar ir-Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2019  
- CULT_AD(2018)619218 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE  
- AFET_AD(2018)612300 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020  
- CULT_AD(2017)610693 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018  
- CULT_AD(2017)606013 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa  
- AFET_AD(2017)601237 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018  
- CULT_AD(2017)601262 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi  
- CULT_AD(2017)595719 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017  
- CULT_AD(2017)594070 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi  
- CULT_AD(2017)593854 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea  
- CULT_AD(2016)572998 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija  
- CULT_AD(2015)560704 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi  
- CULT_AD(2015)541300 -  
-
CULT 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015  
- CULT_AD(2014)536051 -  
-
CULT