• Michał   BONI  

Michał BONI : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar politika industrijali komprensiva Ewropea dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing  
- LIBE_AD(2016)593831 -  
-
LIBE 
OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika  
- LIBE_AD(2016)589153 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE