Diane JAMES : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 19-11-2016 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 20-11-2016 / 12-12-2018 : Membri mhux affiljati
 • 13-12-2018 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)
 • 20-11-2016 / 04-02-2019 : Independent (ir-Renju Unit)
 • 05-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 16-07-2014 / 12-01-2015 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 08-06-2015 / 10-04-2016 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
 • 11-04-2016 / 19-11-2016 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 26-01-2017 / 12-12-2018 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

I voted against. I could not support an increase in a finance budget for EU space policy which will require additional contributions from the UK to the detriment of UK investment in this area.

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted against. I do not support the budget implications for the UK of the EU’s digital programme.

Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali (A8-0428/2018 - Paul Tang) EN  
 

I voted against. I do not support any extension of EU Commission’s role in tax matters.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub is-saħħa elettronika  
- P8_DCL(2015)0012 - Waqgħet  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Data tal-ftuħ : 25-03-2015
Data ta’ għeluq : 25-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 68 - 07-07-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji