Andrew LEWER : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
  • 14-07-2014 / 11-01-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Sostitut 

  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur
  • 05-01-2015 / 08-06-2017 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabits u l-5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi  
- REGI_AD(2017)589280 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2015  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2015 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi  
- REGI_AD(2017)592212 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Implimentazzjoni tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) EN  
 

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kostruzzjoni tar-rotta ta' trasport strateġika Via Carpathia tar-reġjuni tal-Lvant tal-UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Waqgħet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 08-06-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-reġjun Karpazju fl-UE  
- P8_DCL(2015)0073 - Waqgħet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data tal-ftuħ : 14-12-2015
Data ta’ għeluq : 14-03-2016
Numru ta’ firmatarji : 47 - 15-03-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tisħiħ tal-ħidma tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Venezwela  
- P8_DCL(2015)0063 - Waqgħet  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Data tal-ftuħ : 26-10-2015
Data ta’ għeluq : 26-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 27-01-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji