Mike HOOKEM : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Sajd
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Sajd

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra (kodifikazzjoni) (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: L-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji