• Deirdre   CLUNE  

Deirdre CLUNE : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018  
- EMPL_AD(2017)607885 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' Baġit 2018  
- EMPL_AD(2017)602924 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2016  
- EMPL_AD(2015)554832 -  
-
EMPL