• Deirdre   CLUNE  

Deirdre CLUNE : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa għal netwerk tat-trasport trans-Ewropew (TEN-T) biex jappoġġja l-aċċessibilità reġjonali  
- P8_DCL(2016)0129 - Waqgħet  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 106 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra s-cyberbullying u d-disseminazzjoni ta' pornografija vendikattiva  
- P8_DCL(2016)0123 - Waqgħet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 73 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tfal refuġjati neqsin  
- P8_DCL(2016)0119 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 45 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien u l-promozzjoni ta' Karta tal-Ivjaġġar Ewropea  
- P8_DCL(2016)0114 - Waqgħet  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 43 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub id-drittijiet tal-anzjani u t-tixjiħ  
- P8_DCL(2016)0109 - Waqgħet  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 66 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar miżuri kontra l-omofobija, it-transfobija u l-bifobija fl-UE  
- P8_DCL(2016)0100 - Waqgħet  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 51 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' prattika ta' prezzijiet raġonevoli tal-ikel u tax-xorb fl-ajruporti madwar l-UE kollha  
- P8_DCL(2016)0094 - Waqgħet  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 45 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritizzazzjoni ta' Strateġija Ewropea dwar l-Alkoħol  
- P8_DCL(2016)0088 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 50 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' programm volontarju ta' Eċċellenza għall-Iskejjel Diġitali madwar l-UE kollha  
- P8_DCL(2016)0078 - Waqgħet  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 48 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar korsija ta' emerġenza uniformi fl-awtostradi kollha fl-Unjoni Ewropea  
- P8_DCL(2016)0068 - Waqgħet  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 33 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-disparità bejn is-sessi fil-ħiliet diġitali  
- P8_DCL(2016)0061 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Data tal-ftuħ : 22-06-2016
Data ta’ għeluq : 22-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 35 - 29-09-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-iskema ta' migrazzjoni tal-Karta l-Blu tal-UE  
- P8_DCL(2016)0057 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 29 - 07-09-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sensibilizzazzjoni aqwa fost iċ-ċittadini dwar id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali  
- P8_DCL(2016)0054 - Waqgħet  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ħarsien akbar tal-konsumatur fir-rigward ta’ diskrepanzi bejn il-veloċitajiet reklamati u dawk attwali tal-broadband  
- P8_DCL(2016)0045 - Waqgħet  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 109 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-kilometraġġ fis-suq tal-karozzi użati  
- P8_DCL(2016)0030 - Waqgħet  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 147 - 12-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritizzazzjoni ta' Strateġija Ewropea dwar id-Demenzja  
- P8_DCL(2016)0027 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 139 - 12-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE  
- P8_DCL(2016)0017 - Waqgħet  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 214 - 08-06-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ  
- P8_DCL(2016)0013 - Waqgħet  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016